تبلیغات
سرزمین گیمرها - تاریخ انتشار و چند تصویر جدید از بازی لطفعلی خان ز

پنجشنبه 22 آذر 1386 - 12:12 ب.ظبازی لطفعلی خان زند دیماه 1386 با سه ماه تاخیر از زمان اعلام شده قبلی (مهرماه 1386)، به بازار عرضه خواهد شد.

چند تصویر جدید از این بازی :


ارسال شده در

مرتبط با

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[احسان دهمرده | لینک ]
نوشته های پیشین ...