تبلیغات
سرزمین گیمرها - یه شعر پسرونه (دخترا نخونن!)

شنبه 18 اسفند 1386 - 06:03 ق.ظ


 

بر اساس آخرین آمار:«نسبت دختران دم بخت به پسران دم بخت،پنج به دو می باشد
حالا پسرا اینو بخونند و حال كنند و دخترا همین جوری گیساشونو چنگ بزنند و گریه كنند.


وقت آن است كه ای گل پسران ناز كنیم!
تاقچـه بالا بگذاریم و «نــــــه»اغاز كنیم!

مطلبی هست در این باره عیان می گویم
بشنویـــم و همــه را مُطلع از راز كنیــم

جمله پول وهمه چیز در كف شانس من وتوست
از خوش حالی بال در آورده وپــرواز كنیــم

با چنین وضعی اگر طالب همسر گشتیم
نازها بهر وی از پشــت هم آغاز كنیـــم

هوش باشیم الا ای پسران دم بخـــت!!
موقع عقد، شروط خودمان ساز كنیـم

گر چه زیبا و قشنگ است نگارت چون «قو»
بهر رو كم كنی او را به مثل«غــــاز»كنیــم

نهراسیـــم كه شایـــد نظر او برگــردد
یا مبادا كه دمی ترس زانباز«1» كنیم

آن قدر هست كه هر یك گل خود برچینیم
قبل چیدن،همه را جمـــله ورانداز كنیــــم

«
مریم»و«یاسمن»و«لاله»و گل های دگر
«
سوسن»و«قاصدك» و یاد گل ناز كنیـم

رسم عاشق كشی افسانه شود در عالم
بهر معشوقه كشی ، خلق هم آواز كنیم

بارها جنس مونث دل تان بشكسته است
زین سپس خون به دل دلبر طناز كنیــم

در جهازیِه او پاترول و مزدا خواهیم
قصد یك باغچه و خانه دلبــــاز كنیــم

سیرت خوب كه شرط است در این كار، عزیز!
اجتنــاب از صنــم خــانه بر انـــــداز كنیــــم

گل بچـینیم «2»و مبادا كه سریعـــاً گوییـــــم
«
بعله» را و همه رشتــه خود باز كنیــــم

ای پسر!عاشق هر عشوه ونازی نشـــــوی!
باید از بهر رخش «3»عشق پس انـداز كنیم

منظورم از كلماتی كه زیرش خط كشیدم و كمی نامفهومه اینه:
«1»:
حریف-رقیب
«2»:
اشاره دارد به جمله مشهور«عروس رفته گل بچینه» كه بعد از این خواهد شد:«داماد رفته گل بچینه»
«3»:
حرف «ش»: از لحاظ دستوری مضاف الیه است و اشاره دارد به خوش شانس ترین و خوشبخت ترین دختر روی زمین !!


[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[احسان دهمرده | لینک ]
نوشته های پیشین ...